Στόχος μας δεν είναι μόνο η αποκατάσταση του προβλήματος αλλά και η επιτυχής έκβαση ενός αποτελέσματος που θα διαρκέσει το μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα, ενώ, η θεραπεία στο ιατρείο μας θέλουμε να αποτελεί για τον ασθενή μία ευχάριστη εμπειρία. Εξηγούμε κάθε φάση της θεραπείας, εντοπίζουμε έγκαιρα τυχόν προβλήματα ελαχιστοποιώντας τις επεμβατικές λύσεις, προσεγγίζουμε  τον ασθενή έτσι ώστε να επιτύχουμε όχι μόνο ένα υγιές στόμα αλλά και όλα όσα απορρέουν από αυτό, όπως όμορφο χαμόγελο και αυτοπεποίθηση.