ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

 

►Οδοντόβουρτσες. Καλό να είναι μέτριας προς μαλακής σκληρότητας,

πάντα νάυλον, με μικρό μέγεθος για να φτάνει στα οπίσθια δόντια, οι

θύσανοι κατά το δυνατόν να καταλήγουν στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο και

να είναι ομοιόμορφα διατεταγμένοι πυκνά με αποστρογγυλεμένα άκρα. O

οδοντίατρος επιλέγει την κατάλληλη οδοντόβουρτσα για τον ασθενή,

γιατί κάθε περίπτωση είναι ειδική. Η προτεινόμενη τεχνική είναι η

τεχνική Bass κατά την οποία τοποθετούμε την οδοντόβουρτσα με γωνία

45ο προς τον επιμήκη άξονα του δοντιού, ώστε μέρος των θυσάνων να

βρίσκεται στην επιφάνεια, μέρος εντός της ουλοδοντικής σχισμής και το

υπόλοιπο στα ούλα. Ασκώντας ελαφρά πίεση κάνουμε 8-10

παλινδρομικές, ελεγχόμενες κινήσεις στα δόντια. Το ίδιο γίνεται και στα

γειτονικά δόντια. Οι επιφάνειες που καθαρίζουμε είναι οι παρειακές και

γλωσσικές. Τέλος καθαρίζουμε και τις μασητικές επιφάνειες.

Προσοχή: Ακολουθούμε μια συγκεκριμένη σειρά, ώστε να μην

παραλείπουμε κάποιο δόντι, η υπερβολική δύναμη δημιουργεί

τραυματισμούς (είναι βλαπτική για τα δόντια και τους περιοδοντικούς

ιστούς), όπως και το υπερβολικό σε χρονική διάρκεια βούρτσισμα. Για

την επιλογή της οδοντόβουρτσας εκτιμάται η ύπαρξη διαβρώσεων,

αποτριβών, υφιζήσεων, μεγάλων μεσοδόντιων διαστήματων,

προσθετικών αποκαταστάσεων.

 

 

Άλλες τεχνικές βουρτσίσματος των δοντιών είναι η τεχνική Charter όπου

η διευθέτηση των τριχών της οδοντόβουρτσας είναι κάθετη (90ο) προς

τις επιφάνειες των δοντιών και οι κινήσεις που γίνονται είναι μικρές,

κυκλικές και δονητικές. Επίσης εφαρμόζεται και η περιστροφική τεχνική

όπου οι τρίχες της οδοντόβουρτσας τοποθετούνται στα ούλα από όπου

ξεκινούν ημιπεριστροφικές (180ο) επαναλαμβανόμενες κινήσεις της

οδοντόβουρτσας προς την μασητική επιφάνεια.

 

Για τα μικρά παιδιά η κυκλική σαρωτική ή η οριζόντια σαρωτική τεχνική

πλεονεκτεί λόγω ευκολότερης εφαρμογής. Οι ηλεκτρικές

οδοντόβουρτσες αποτελούν ένα κίνητρο χρήσης για μερικά άτομα και

διευκολύνουν στον χειρισμό των απαιτούμενων κινήσεων της

οδοντόβουρτσας σε περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

 

 

 

Οδοντικό νήμα: είναι μεταξωτή κλωστή που σκοπό έχει την

απομάκρυνση της ΟΜΠ από τις επιφάνειες ανάμεσα στα δόντια

υπερουλικά και έως 2-3 χιλιοστά υποουλικά. Η χρήση του γίνεται είτε με

το χέρι είτε με ειδικό συγκρατητήρα. Κόβουμε ένα κομμάτι 40 εκατοστά.

Το κρατάμε στους μέσους δακτύλους και το χειριζόμαστε με τον δείκτη

και τον αντίχειρα. Ανάμεσα στα χέρια μας κρατάμε μικρό κομμάτι

νήματος (το μεγάλο κομμάτι δυσχεραίνει τον χειρισμό). Το περνάμε

προσεκτικά ξεπερνώντας το σημείο επαφής. Με ελαφρά ώθηση και πίεση

εισέρχεται στην ουλοδοντική σχισμή όσο είναι δυνατόν. Γίνονται 2-3

κινήσεις από την ουλοδοντική σχισμή προς την μασητική επιφάνεια και

στις δύο πλευρές των παρακείμενων δοντιών αγκαλιάζοντας τις

επιφάνειές τους. Καλό είναι να προτιμώνται τα λεπτότερα και ακήρωτα

νήματα. Κατά τον Charles C. Bass, γιατρό πρωτοπόρο σε θέματα

προληπτικής Οδοντιατρικής, το οδοντικό νήμα αποτελεί το βασικό

εργαλείο και η οδοντόβουρτσα το επικουρικό για τον καθαρισμό των

δοντιών.