Η Eνδοδοντική Θεραπεία

 

Η ενδοδοντική θεραπεία (στην καθομιλουμένη «απονεύρωση»)

 

Η ενδοδοντική θεραπεία  ,είναι οδοντιατρική πράξη που διενεργείται στο ιατρείο , προκειμένου να διατηρηθεί κάποιο δόντι στον οδοντικό φραγμό του ασθενούς και να αποφευχθεί η απώλειά του με εξαγωγή. Μπορεί να είναι θεραπευτική ενέργεια, σε περιπτώσεις όπου έχει επέλθει ένας τραυματισμός στο δόντι και έχει οδηγήσει σε πολφίτιδα (φλεγμονή) ή σε αποκάλυψη του πολφού και περαιτέρω μόλυνσή του που μπορεί να φτάσει έως και τη γάγγραινα, ή να είναι μια επιβαλλόμενη (κατασταλτική) ενέργεια λόγω της ανάγκης μεγάλου βαθμού τροχισμού του δοντιού, προκειμένου (το συγκεκριμένο δόντι) να αποτελέσει τμήμα μιας προσθετικής αποκατάστασης («γέφυρας»)

 

. Επίσης, η ενδοδοντική θεραπεία είναι η λύση εκλογής σε περιπτώσεις ευρείας καταστροφής της μύλης του δοντιού από εκτεταμένη τερηδόνα η οποία έχει φτάσει να προσβάλει τον πολφό του. Η θεραπεία πραγματοποιείται είτε σε μια συνεδρία (ραντεβού), όταν δεν έχει μολυνθεί ο πολφός, είτε σε διαδοχικές, έως ότου επιτευχθεί ασηψία. Συνίσταται στην αφαίρεση του πολφού (εκπόλφωση) και την αντικατάστασή του με κατάλληλο εμφρακτικό υλικό. Σε περιπτώσεις δοντιών μικρών παιδιών όπου η μόλυνση περιορίζεται μόνο στο μυλικό (δηλαδή το ορατό) τμήμα τους, μπορεί να εφαρμοσθεί πολφοτομή, δηλαδή μια πιο συντηρητική αγωγή που επιτρέπει τη διατήρηση του ριζικού πολφού και απαιτεί σχετική παρακολούθηση.

 

Τις περισσότερες φορές η ενδοδοντική θεραπεία είναι αναγκαίο να συνδυάζεται με άλλες θεραπείες, όπως η περιοδοντική θεραπεία. Μετά το πέρας της ενδοδοντικής θεραπείας είναι απαραίτητη η αποκατάσταση του απονευρωμένου δοντιού με σφράγισμα ή εξειδικευμένες προσθετικές κατασκευές, όταν λόγω τερηδόνας ή κατάγματος υπάρχει μεγάλη απώλεια οδοντικής ουσίας

Η ενδοδοντική θεραπεία είναι η διαδικασία κατά την οποία γίνεται αφαίρεση του μολυσμένου πολφού, καθαρισμός και απολύμανση της πολφικής κοιλότητας και  τέλος έμφραξή της με  ειδικά υλικά