Η Eνδοδοντική Θεραπεία

Όταν ο πολφός του δοντιού μολυνθεί ή νεκρωθεί, επεμβαίνει  ο οδοντίατρος στο εσωτερικό του δοντιού  κάνοντας την ενδοδοντική θεραπεία  με σκοπό τη διατήρηση του στο στόμα.

Κατά την ενδοδοντική θεραπεία:

α) αφαιρείται ο πολφός του δοντιού, δηλαδή ο ιστός που βρίσκεται μέσα στο δόντι και του παρέχει ζωτικότητα και αισθητικότητα

β) γίνεται απολύμανση και αποστείρωση του ριζικού σωλήνα ή των ριζικών σωλήνων,που αποτελούν τη συνέχεια του μυλικού θαλάμου και περιέχουν τα νεύρα και τα αγγεία του δοντιού και

γ) ακολουθεί η ερμητική έμφραξη του ριζικού σωλήνα. Το εμφρακτικό υλικό θα πρέπει να φτάνει μέχρι το ακρορρίζιο – το τμήμα δηλαδή του δοντιού από το οποίο εισέρχονται σε αυτό τα αγγεία και τα νεύρα.