Προσθετική

Τι είναι Προσθετική
Η προσθετική είναι ο κλάδος της οδοντιατρικής ο οποίος ασχολείται με την αποκατάσταση των δοντιών

.

Ακίνητη προσθετική:
Είναι ο κλάδος της προσθετικής που περιλαμβάνει την τοποθέτηση: 

α) Οδοντικής στεφάνης

β) Οδοντικής γέφυρας

γ) Ενδορριζικού άξονα

δ) Ενθέτων / επένθετων αποκαταστάσεων

Κινητή προσθετική:
Είναι ο κλάδος της προσθετικής που περιλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση: 
 Ολικών & μερικών οδοντοστοιχιών

 

Αισθητική προσθετική:
Είναι ο κλάδος της προσθετικής που περιλαμβάνει την τοποθέτηση: 

α) Ολοκεραμικών στεφανών