ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ και ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Με βάση το σχέδιο προετοιμασίας και απόκρισης για Επιδημία/Πανδημία από τον κορωνοϊό COVID-19 του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, η επιδημιολογική́ επιτήρηση συμβάλλει στην παρακολούθηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας και στην αξιολόγηση της πορείας των λαμβανόμενων μέτρων. Ο Οδοντιατρικός Κλάδος εναρμονίστηκε αμέσως

με τα διεθνή πρωτόκολλα και απαιτήσεις που διέπουν την ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας, τόσο για τους ασθενείς, τους Οδοντιάτρους και το προσωπικό των οδοντιατρείων.

Για το λόγο αυτό η ΕΟΟ εξέδωσε διαδοχικά τρεις (3) κατευθυντήριες οδηγίες προς τους Οδοντιάτρους που λειτουργούν στην επικράτεια, που αποσκοπούσαν στον έλεγχο της

διασποράς της λοίμωξης και παράλληλα στην αντιμετώπιση των επειγόντων και επώδυνων περιστατικών.

Με βάση την πορεία του φαινομένου, κρίνεται απαραίτητη η έκδοση νεότερων οδηγιών,που θα στοχεύουν στη χάραξη ενός ρεαλιστικού περιγράμματος ενεργειών και δράσεων

για την περίπτωση που τα οδοντιατρεία θα ενταχθούν σε μια σταδιακή επάνοδο προς την παροχή μεγαλύτερου φάσματος υπηρεσιών.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

Προτείνεται οι συνεδρίες/ραντεβού να είναι τουλάχιστον ανά μία ώρα και η αυστηρή τήρηση του χρονικού αυτού ορίου να επισημαίνεται στους ασθενείς.

Όταν θα κλείνουμε ραντεβού τηλεφωνικά πρέπει ο γιατρός είτε η βοηθός να κάνουν τις παρακάτω ερωτήσεις : «Εξαιτίας της κατάστασης, λόγω κορονοϊού, θα ήθελα να σας κάνω

κάποιες ερωτήσεις:»

1) Έχετε κάνει πρόσφατα εξέταση για τον κορωνοϊό COVID 19 και εάν ναι ποιό ήταν το αποτέλεσμα;

2) Έχετε χαρακτηρισθεί ύποπτο περιστατικό λόγω στενής επαφής με θετικό κρούσμα COVID-19; Βρίσκεστε ή ήταν η οικογένειά σας σε καραντίνα και εάν ναι πριν από πόσο

χρονικό διάστημα.

3) Έχετε τις τελευταίες τρείς ημέρες κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα : Βήχα ή πυρετό ή πονοκέφαλο ή φαρυγγαλγία;

Εάν απαντηθεί NAI σε κάποιες από τις παραπάνω ερωτήσεις, τότε μετακινούμε το ραντεβού για μετά από δύο εβδομάδες ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.

• Πολύ βασικό είναι να τονίζουμε στους ασθενείς μας, ότι για την ασφάλεια τους θα πρέπει να εισέρχονται στο χώρο του οδοντιατρείου χωρίς συνοδό, εκτός αν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο (κυρίως για μικρά παιδιά). Ο συνοδός θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ ένας (1).

• Επιπρόσθετα, είναι υποχρεωτικό να φοράνε μάσκα μίας χρήσης όταν θα εισέρχονται στο χώρο αναμονής και να απολυμαίνουν τα χέρια τους με απολυμαντικό υγρό που

θα έχουμε στη διάθεση τους, κατά την είσοδό τους στο οδοντιατρείο. Τη μάσκα θα την αφαιρούν όταν θα μπαίνουν στο χώρο θεραπείας. Εάν δεν έχουν μάσκα μιας χρήσης θα

την χορηγούμε εμείς.

• Ο χαιρετισμός προς τους ασθενείς μας να μην είναι με σωματική επαφή.

• Η εξώπορτα του ιατρείου να μένει -αν είναι εφικτό- ανοιχτή, έτσι ώστε να μην αγγίζουν τα πόμολα οι ασθενείς μας. Σε αντίθετη περίπτωση προτείνεται η κάλυψη των πόμολων

με πλαστικοποιημένο χαρτί ή μεμβράνη και η συχνή μετά από κάθε επίσκεψη απολύμανση της πόρτας και των πόμολων με κατάλληλο απολυμαντικό διάλυμα αλκοολούχο

ή υποχλωριώδους νατρίου.

• Δεν θα πρέπει να υπάρχουν στο χώρο αναμονής περιοδικά, εφημερίδες και ενημερωτικά φυλλάδια.

• Μηχανές καφέ και νερού επίσης πρέπει να αφαιρεθούν.

• Στο έπιπλο της γραμματείας είναι φρόνιμο να τοποθετηθεί διαχωριστικό (γυαλί η πλέξιγκλας) έτσι ώστε να προστατεύεται το προσωπικό μας. Όλες οι επιφάνειες του χώρου

αναμονής, με τις οποίες έρχονται σε άμεση επαφή οι ασθενείς μας, πρέπει να απολυμαίνονται συχνά.

• Η ασφαλής απόσταση, 1-2 μέτρα, ανάμεσα στους ασθενείς πρέπει να τηρηθεί αφαιρώντας η μετακινώντας καθίσματα στο χώρο αναμονής. Εαν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν,

να ζητηθεί από τον τυχόν υπεράριθμο ασθενή μας να κάνει μία μικρή βόλτα και πέντε (5) λεπτά πριν το ραντεβού να ενημερωθεί τηλεφωνικά από εμάς.

• Εάν και εφόσον υπάρχει συνοδός θα του ζητάται ευγενικά να παραμείνει μόνος στο χώρο αναμονής φέροντας μάσκα μέχρι την ολοκλήρωση του περιστατικού.

• Αν αντιληφθούμε στο οδοντιατρείο μας άτομο με κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα πρέπει να του ζητηθεί ευγενικά να εγκαταλείψει άμεσα το χώρο μας.

• Το προσωπικό της γραμματείας επιβάλλεται να φορά χειρουργική μάσκα. Προστατευτικά γυαλιά και μίας χρήσης σκούφος χειρουργείου είναι προαιρετικά.

• Αν η γραμματέας έχει οιουδήποτε είδους συναλλαγή με ασθενή (όπως η τυχόν πληρωμή, παραλαβή ακτινογραφιών, εγγράφων κ.ά.) πρέπει να φορέσει γάντια μιας χρήσης,

τα οποία και θα πετάξει αμέσως μετά τη συναλλαγή. Επίσης, μετά από κάθε επαφή με χρήματα, φακέλους η δέματα, προτείνεται η αντισηψία των χεριών με πλύσιμο και αλκοολούχο διάλυμα.

• Σε περίπτωση που προβλέπεται η συνεκτίμηση του περιστατικού με τη βοήθεια υφιστάμενων ακτινογραφιών, συστήνεται η ηλεκτρονική αποστολή των σχετικών αρχείων.

• Είναι βασικό οι χώροι να αερίζονται τακτικά και αν είναι δυνατόν με τη δημιουργία ρεύματος (διαμπερώς) έτσι ώστε να απομακρύνονται αιωρούμενα σωματίδια και παθογόνοι

μικροοργανισμοί.