Δημιουργούμε σχέση εμπιστοσύνης με τον ασθενή.

Παρέχουμε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της σύγχρονης  οδοντιατρικής.

Φιλοσοφία μας είναι η συνεχής βελτίωση σε όλα τα επίπεδα ώστε να παρέχουμε στους ασθενείς μας

τις πλέον σύγχρονες θεραπείες με τα πλέον εξελιγμένα  υλικά, εργαλεία και μηχανήματα.

Στην πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο  πραγματοποιείται πλήρης, λεπτομερής διαγνωστικός έλεγχος του ασθενούς.

Αρχικά λαμβάνεται λεπτομερές ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό του ασθενούς και διενεργούνται ενδοστοματικές ψηφιακές ακτινογραφικές λήψεις.

 Στη συνέχεια, γίνεται κλινική εξέταση από τον οδοντίατρο και λεπτομερής καταγραφή και ανάλυση τυχόν προβλημάτων, αισθητικών και λειτουργικών.

Ο διαγνωστικός έλεγχος κρίνεται απολύτως απαραίτητος διότι συντελεί στην πρόληψη της στοματικής υγείας του ατόμου, καθώς εντοπίζει προβλήματα σε πολύ αρχικό στάδιο ή αποκαλύπτει προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν.

Στα πλαίσια της πρόληψης θα πρέπει να γίνεται επίσκεψη κάθε εξάμηνο στον οδοντίατρο για επανέλεγχο, καθαρισμό και φθορίωση εάν κριθούν απαραίτητα, και για τον εντοπισμό νέων προβλημάτων και των αιτιών που τα προκαλούν.